خصوصیات سرمایه داری جدید افریقا

the-new-rich-in-africa-1

در سال 2012 افریقا تبدیل به سریعترین قاره در تولید میلیونر در جهان شده است. در حال حاضر افریقا بیش از 100 هزار میلیونر دارد و هر سه سال 20 هزار میلیونر جدید نیز به آن اضافه می شود.

برای اولین بار در تاریخ افریقا، نسل ثروتمندان جدید فقط از محل همیشگی ایجاد ثروت از سیاستمداران فاسد نیست که از خزانه ملی می دزدند. نسل جدید متمولین افریقا افراد جسوری هستند که پول خدای شان است و شغل اکثرشان تجارت استو همگی شان با تمام وجود اصرار دارند در میان فقر پیرامون شان، بدرخشند.

new-african-rich

در بررسی های که در زمینه فساد اقتصادی کشورها به این نکته اشاره شده است که تاثیرات منفی فساد اقتصادی بیشتر در رفتار ثروتمندان خود را بروز می دهد. مهمترین مسئله این است که با پول های بادآورده خود چه می کنند؟

در یکی از تحقیقات به مقایسه بین کشورهای آسیای شرقی و افریقا پرداخته است و پی برد که دزدی های ایجاد شده توسط فساد سیاسی یا اقتصادی در شرق آسیا به سرمایه گذاری و رشد اجتماعی و توسعه کارخانه ها و موسسات اقتصادی نیز منجر می شود.

به عبارت دیگر با وجود آنکه فساد اقتصادی شرق آسیا بیشتر از افریقا است ولی ثروتمندان آنها پول ایجاد شده از راه غیرمعمول شان را درون اجتماع و در مسیر توسعه اقتصادی سرمایه گذاری می کنند ولی در افریقا، ثروت انباشته شده جدید با رشد اقتصادی کشورشان در ارتباط نیست.

نوکیسه های افریقا، ثروت شان را صرف زندگی پر زرق و برق و خریدهای کلان غیرمولد می کنند. آنها نیز مثل ثروتمندان نسل سیاسیون، مشغول خرید کالاهای گرانقیمت خارجی هستند.

بی دلیل نیست که بالاترین مصرف سرانه شامپاین متعلق به کشور گابن است و نیجریه رکورد جهانی واردات ماشین های لوکس را به خود اختصاص داده است.

در مقاله عنوان شده است که ثروتمندان جدید بد نیست از قدرت اقتصادی شان برای گسترش آموزش و پرورش، کارخانه ها، دانشگاه های فنی و حمایت از شرکت ها و ایده های مربوط به تکنولوژی های بپردازند.

 

The New Rich in Africa – Mawuna Remarque KOUTONIN
http://www.siliconafrica.com/the-new-rich-in-africa/

More from ونداد زمانی

عشقورزی ایرانی و تناقض بین سنتی و مدرن بودن

مردی در یک میهمانی با خانمی هم‌سن و سال خودش آشنا می‌شود...
بیشتر بخوان