کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

غمگین ترین چیز در زندگی چیست

من یک مرد ۳۹ ساله هستم و تازه امسال فهمیدم که هیچ عادت...
بیشتر بخوان