کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

دلایل انسان اولیه برای تجاوز به زنان چه بود

گزارش علمی تهیه شده در کتاب تاریخ طبیعی تجاوز  به 5 دلیل بدوی...
بیشتر بخوان