کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

بهانه‌های نادرست زنان مجرد برای تنها ماندن

1- من یکبار عاشق شدم کافی است زنانی که تجربه عشق به...
بیشتر بخوان