به خاطر او می خواهم همسرم را ترک کنم

istock_000000948461small

من 32 ساله هستم. دو سال است ازدواج کردم. زندگی معمولی دارم. خودم و همسرم آدم معمولی هستیم. اما از چهارماه پیش که با یک نفر دیگر رابطه ام را شروع کردم زندگی ام از این رو به آن رو شد. دوباره سرحال و ذوق زده ام. زنده شدم و از همه مهمتر احساس غرورم به خودم برگشته. می خواهم همسرم را ترک کنم و برای همیشه با او باشم. توصیه ایی داری؟

ذوق زده عزیز

آیا همین حس ذوق زدگی و نشاط را در ماه های اول آشنایی با همسرت نداشته ای؟ آیا به این فکر کرده ای که پس از مدتی، رابطه ات با فرد جدید نیز معمولی می شود؟

رابطه ای که شروع کردی از اولش نادرست بود چون درون یک قرارداد زناشویی با یک نفر دیگر هستی. اما از این مرحله گذر کرده ای و گویا  نمی خواهی در باره آن حرفی بشنوی.

اما برای وضعیت کنونی ات، توصیه ام این است که صبور باشی و برای مدتی در باره رابطه ات با همسرت تصمیم قاطع نگیری. زندگی ات شاید با آشنایی با فرد جدید کمی زیر و رو شده است ولی کاری نکن که زندگی ات کاملا به هم  بریزد.

دلایل تحولی که در خودت مشاهده می کنی شاید به خاطر جذابیت جنسی این رابطه بیرون از زناشویی است هر چند ممکن است جذب شخصیتش هم شده باشی ولی با این همه، چون این اتفاق از بنیاد درست نیست پس شانس فرجام نادرست آن هم می تواند زیاد باشد.

تو باید ضمن در نظر گرفتن همه جوانب، با همه وجود، سریع و دقیق و به دور از هیجان های زیبای این دوره، موقعیت آتی این رابطه را بسنجی؟

تو باید در این مدت پی می بردی که بودن با فرد جدید صرفا به خاطر هیجانش است یا خیر؟ باید برایت مشخص می شد که فرد جدید سطح هم سری، رفاقت و شخصیتش به اندازه ای هست که بتوانی خودت را برای همیشه پایبندش کنی؟

اگر جوابی برای این تردیدها هنوز به ذهنت خطور نکره است از شکستن کامل تعهد زناشوی ات پرهیز کن.

ما بزرگسالان باید مسئولیت تصمیم های زندگی مان را تقبل کنیم. باید تنوع طلبی و لذت های آنی را که روز به روز بیشتر از همیشه در جوامع کنونی در برابر همه ما قرار می گیرد مهار کنیم.

همیشه برای همه ما شانس داشتن یک شریک زناشویی بهتر و جذاب تر وجود دارد ولی خوب است بپذیریم که مثل بسیاری دیگر از آرزوها و خواسته ها، منطقا قابل دسترسی نیستند. مطالبه امیال گاهی با شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفتیم همخوانی ندارد.

منبع تصویر

 

More from مرد روز

هفت عکس هفته

تابستان دیگری برای سیاره کوچک ما شروع شده و مثل همیشه از...
بیشتر بخوان
  • هر کی به ما چه :)

    بعضی وقتا ادم به جای اینکه با ادم جدیدی وارد رابطه جدیدی بشه، بهتره با همون ادم قدیمی رابطه جدیدی را شروع کنه. یعنی تجدید نظر در رابطه. اوکی؟