کاریکاتور روز – جنگ کوچه به کوچه

ay-dogan-1994-182-fidan-war-l

More from مرد روز

تعریف بازنده ها در دنیای معاصر

این روزها فقط آدم های موفق و پیروز برای جامعه بشری جالب...
بیشتر بخوان
  • مهدی

    چه جالب