واقعیت هر کدام مان با دیگری فرق می کند

1 –  ما ناگزیریم چشم مان را بر روی واقعیت ها و اطلاعات پیرامون ببندیم چون عملا نمی توانیم با هر انچه که حواس ما و چشم ما ضبط می کند به زندگی ادامه دهیم. برای همین مغز ما مدام کلک می زند تا فقط اطلاعاتی که به دردش می خورد را در ذهن ما در هم بیامیزد و بسازد. برای همین، واقعیت هر کدام مان با دیگری فرق می کند.

unsplash-greg-rakozy

2- ما اتفاقات تکراری و آشنا، عادت ها و سنت ها  را دوست د اریم چون تایید کننده چیزی است که قبلا می دانستیم.  ما بهایی به ماجراهایی که زیاد آشنا نیستیم نمی دهیم. ما حتی موقع ارزش گذاری آدم ها و ماجراها، آنهایی که برای ما آشنا تر هستند را پرارزش تر می یابیم. همه چیزهای آشنا که دورو بر خود جمع می کنیم برای این است که دانش و شعور همیشگی ما را تایید می کنند

3 – ما اگر نمی توانستیم سریع واکنش نشان دهیم تاکنون نوع بشر منقرض شده بود. ما برای اینکه سریع عکس العمل نشان دهیم لازم نیست دلایل و شواهد زیادی جمع اوری کنیم یا به منطق مان تکیه کنیم.

4 –  ما انسانها میدان زیادی برای اشتباه کردن نداریم. برای همین سعی می کنیم تصمیمات گروه و اجتماع را مطمئن و مناسبتر بیابیم.

5 –  ما حتی به خاطرات و ماجراهای درون ذهن خود، اطلاعات تخیلی و دلخواه می افزائیم یا آنها را بر اساس ضرورت های کنونی مان، تغییر می دهیم. مغز ما در ضمن برای هر ماجرای قدیمی، چند نوع مختلف از خاطره را ایجاد می کند تا مدام به آنها پناه ببرد.

مغز ما با  این ترفندها و کلک ها پیچیده تر، سریع تر، مقرون به صرفه تر و منطبق تر از پیش می شود. به عبرت دیگر ما برای زنده ماندن و متناسب و متعادل زندگی کردن، باید بخش اعظم واقعیت دنیای شخصی مان را در مغز خودمان بسازیم.

 

 

You are almost definitely not living in reality because your brain doesn’t want you to

You are almost definitely not living in reality because your brain doesn’t want you to

More from ماهان طباطبایی

چرا بعضی ها خوش شانس تر هستند

شاید در نگاه اول، شانس اصلی زندگی ما مربوط به این باشد که کجا...
بیشتر بخوان