یک نگاه سکولار به جهان کهکشانها

امروز، مثل همیشه، به نظر می رسد در دنیای دیوانه و درهم ریخته ای زندگی می کنیم. ما با تمام وجود می خواهیم یک چشم انداز داشته باشیم. دل مان می خواهد نفس عمیقی بکشیم و به عظمت بیکران هستی که بیرون از سیاره ما قرار دارد بیاندیشیم.

آخرین نظریه ها که به امکانات نظارت ما از جهان متکی است اذعان می کند که انفجار غیرقابل تجسم «بیگ بنگ» برای پیدایش هستی، حدود 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته است. از حدود 12 میلیارد سال پیش کهکشان ها و اختر ها شروع به ابراز وجود کردند.

تصاویری که در تلسکوپ هابل تهیه می شود کوچکترین گوشه چشمی به دعواها و مشکلات و دستاوردهای سیاره کوچک ما نمی اندازد.  انگار که قتل ها و جنایت ها و خیانت ها، ذوق و شوق، گریه، رنج و غرور بشر چنان ناچیز است که دیده نمی شود.

البته به طور طبیعی و در درون دنیای بسیار کوچک خودمان در سیاره زمین، احساس ناچیز بودن شاید توهین آمیز باشد. اگر رئیس مان یا دوست مان یا مشتری مان، قدر و ارزش ما را نادیده بگیرد احساس زننده ای وجود ما را در بر می گیرد. احساس نامطبوعی از کوچک شمرده شدن مان پیدا می کنیم. اما در برابر شگفتی خارق العاده هستی بیکران، به غرور و دفاع از منزلت شخصی مان پناه نمی بریم.

تصاویر درخشان ستاره ها و حتی کهکشانها که تلسکوپ هابل برای ما می گیرد شگفت آفرین و شکوهمند است. به نظر می رسد چشم دوختن به این شگفتی، تاثیر معکوسی برای ما دارد. ما از عظمت هستی احساس حقارت نمی کنیم و شاید حتی بتوانیم به کمکِ پذیرش این بیکرانگی، نگاهی آرامتر و غیرواکنشی به مشکلات خودمان و بشر به طور کلی داشته باشیم. البته نه به معنای نادیده گرفتن بلکه از زاویه ایی که به ما اجازه دهد احساساتی نشویم و رگ گردن مان، قلب درهم شکسته مان یا نفرت و خشم و ماتم مان، ما را از تصمیم های منطقی دور نسازد.

می توانیم شاید با قرار دادن سیاره کوچک ما و همه اتفاقات شاد و غمگینش در زمینهِ واقعیتِ هستی بیکران،  بپذیریم که مشکلات ما و مسیر تمدنی ما، بخشی از انفجار غیرقابل تصور هر لحظه ای میلیاردها ستاره جهان در طی 14 میلیارد سال گذشته است و …

که دنبال جواب قطعی و یقین قطعی و آرامش قطعی نباشیم.

 

On the Wisdom of Space
http://www.thebookoflife.org/the-wisdom-of-space/

More from مرد روز

از میان ۷ هزار مقاله علمی روزانه – رژه تصاویر قبل از مرگ

نزدیک به  ۷ هزار مقاله علمی جدید، هر روز در موسسات پژوهشی جهان مورد...
بیشتر بخوان