سه مرحله تبدیل مغز به خاکستر

201608_FE_BUR_90-web2

همه شما در پیرامون خود مردان و زنان نیرومند و بلندپرواز و سخت کوشی را دیده اید که با تمام توان مشغول رسیدن به اهداف زندگی شان بوده اند و به ناگهان همه چیز در هم ریخت. کمترین صدماتی که می شود برای شان حدس زد افسردگی است ولی خیلی ها با سکته یا آلزایمر و پارکینسون و شایع تر از همه، سرطان، از ادامه مسیر خلاق و پرجنب و جوش شان، باز مانده اند.

شاید اینجا و آنجا در ادبیات کشورهای مختلف، اشاراتی به انسان هایی که از قدیم آواره بیابانها شده اند وجود دارد. آدم هایی که یا رسما دیوانه شده اند یا شانس آورده اند و قبل از دیوانگی از روش زندگی خود فاصله گرفته اند و با ترک مسائل دنیا، درویش و راهب گشته اند.

اما این روزها، نوع زندگی مدرن طوری چیده شده است که زیاده طلبی و امکان عبور از پله های ترقی به کمک ریسک، تلاش و تخصص برای جمعیت گسترده ای امکان پذیر است. برای مثال 9000  کارمند بانک شهرهای بزرگ جهان در یک سنجش بزرگ اذعان کرده اند که به طور میانگین بین 80 الی 120 ساعت در هفته کار می کنند.

2
در کنار این موسسات که وضعیت شغلی و ساعات کارشان ثبت می شود درصد بسیار بزرگی از شاعلین آزاد نظیر مغازه دارهای کوچک سرویس های غذایی وخدماتی هستند که بیشتر از 12 ساعت برای سال های متمادی کار می کنند.

مسئله مهمی که در همهمه کار و پیشرفت همه این سخت کوشان و بلندپروازان فراموش می شود شکننده بودن جسم و روان شان است. آنها نه تنها خواب شان به حداقل لازم نمی رسد بلکه خورد و خوراک شان نیز وضعیت ناهنجاری دارد. دور بودن از خانواده، وارد شدن به شیطنت هایی که پول و قدرت امکانش را فراهم می کند و ریسک هایی که تقبل می کنند آنها را مدام ملتهب از نظر روحی نگه می دارد.

مغز این افراد مثل جنگل خشکی می شود که مدتها باران نمی بیند و با یک جرقه، همه وجودشان  بویزه مغز، به سرعت به آتش کشیده می شود و می سوزد.

201608_FE_BUR_92-web_0

MINDS TURNED TO ASH
https://www.1843magazine.com/features/minds-turned-to-ash

More from سعید داورپناه

اینها هم از ساکنین زمین هستند

زیست شناسان گروه تحقیقاتی  USGS Native Bee Inventory and Monitoring Program در...
بیشتر بخوان