اجرای ارکستر توسط زنان لخت

 اجرای این ارکستر در ژاپن صورت گرفته است. ولی توسط یک ویتنامی  بازنشر یافته است.

More from مرد روز

محله روشنفکران تورونتو

کنزینگتون مارکت از 170 سال پیش محل زندگی مهاجران فقیر ایرلندی و...
بیشتر بخوان