اجرای ارکستر توسط زنان لخت

 اجرای این ارکستر در ژاپن صورت گرفته است. ولی توسط یک ویتنامی  بازنشر یافته است.

More from مرد روز

برای آزمون شخصیت اینجا را کلیک کنید

موجودات بسیار ساده تک سلولی قادر به بقای خود در طبیعت فقط...
بیشتر بخوان