مردان در مقابل زنان جذاب، هوش و حواس ندارند

30-Facts-about-Guys-That-Can-Help-You-Read-His-Mind

بسیاری از ما مردان می توانیم به خاطر بیاوریم لحظات بسیار ناراحت کننده ای که بر ما گذشت وقتی ناخوداگاه برای جلب توجه زن جذابی که در روبروی مان قرار گرفته بود رفتار و اعمال نه چندان هوشمندانه از ما سر زده بود.

بر طبق تحقیقات متعددی که صورت گرفته است به نظر می رسد 1- باهوش ترین مردان هم در دام این لحظات موقت ولی احمقانه می افتند. 2 –  این تغییر لحظه ایی شعور ، فقط مختص ما مردان است.

اغلب بررسی های انجام شده در کتاب« روانشناسی اجتماعی و جذابیت» بر این نکته تاکید می کند که مهمترین عنصر برای شروع یک آشنایی، باهوش بودن فرد مقابل است. با وجود اهمیتی که زنان و مردان برای هوش قائل هستند ولی تحقیقات نشان داده اند مردان در حین صحبت با یک زن جذاب، درک و هوش شان تقلیل می یابد. اتفاقی که دانستن ان می تواند کمک کند از خطای کمتری در ملاقات های اول برخوردار شویم.

در آزمایشات گوناگون، ابتدا به مردان شرکت کننده در سنجش ها، تمرین های کوچک ذهنی می دادند و بعد آنها را برای دقایقی با زنان جذاب روبرو می کردند. وقتی که دوباره تکالیف ساده ذهنی به انها داده می شد مشخص می شد که سیستمِ درک و شعورشان به طور کوتاه مدت تقلیل یافته است.

اکثر جواب ها به واکنش ساده و غریزی مردان ختم می شد که محور آن، تلاش مردان برای تحت تاثیر قرار دادن زنان جذاب بود. چون برنامه اصلی و همیشگی ما، به طور ناخودآگاه، همچنان در پی یافتنِ زوج مناسب برای  تولیدمثل بیشتر و موفق تر است.

نکته جالب در همه تحقیقات مشابهی که از سال 2009 تاکنون صورت گرفت این است که مردان، به دلیل تمرکز و تلاش بیش از حدِ شعورشان برای جلب توجه زنان جذاب، تقریبا همه موتور ذهنی شان را صرف این نیت می کنند و به نوعی برای مدت کوتاهی ذهن شان از تب و تاب می افتاد.

خوشبختی اصلی این است که تاثیر فوق بسیار کوتاه مدت است.

Does Talking to an Attractive Woman Make Men Dumber?
https://www.psychologytoday.com/blog/dating-and-mating/201605/does-talking-attractive-woman-make-men-dumber

Men lose their minds speaking to pretty women
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/6132718/Men-lose-their-minds-speaking-to-pretty-women.html

Hot Women Make Men Dumb and Dumber

IMAGE SOURCE
http://www.lovepanky.com/women/understanding-men/facts-about-guys

 

More from ماهان طباطبایی

خصوصیات یک ذهن پارانوئید

در مکالمات روزمره  وقتی به یک نفر لقب « پارانوئید» داده می...
بیشتر بخوان