کاریکاتور روز – نجابت اجباری

Safety-locks (NXPowerLite)-L

More from مرد روز

یک بشکه نفت ارزانتر از خود بشکه شده است

با به زیر 30 دلار رسیدن هر بشکه نفت که حدود 200...
بیشتر بخوان