کاریکاتور روز – اخراج آدم و حوا و …

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

bucharest2016oguzgurelturkey

 

https://telegram.me/marderoozmedia

More from مرد روز

آقای پلی بوی

هیو هفنر، خالق مجله‌ی «‌پلی بوی» نزدیک به 60 سال پیش این...
بیشتر بخوان
  • Neo

    احمق خودت و کاریکاتورست!!

    • Ali

      یعنی چی؟!