کاریکاتور روز – اخراج آدم و حوا و …

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

bucharest2016oguzgurelturkey

 

https://telegram.me/marderoozmedia

More from مرد روز

بهترین توئیت های هفته

روشنک یه دختر ایرانیه که نه بلا است نه شیطون و نه...
بیشتر بخوان
  • Neo

    احمق خودت و کاریکاتورست!!

    • Ali

      یعنی چی؟!