انتخابات همه جا توام با نیرنگ و ترفند است

2C6A529000000578-3238173-image-a-2_1442482382941

انتخابات و نماینگانی که قرار است از درون آن مجلسی برگزیده شوند در فضای اجتماعی ایران، بیشتر شبیه یک لوستر بزرگ و زیبا است که در سالن بزرگی باید بدرخشد. طبیعتا طبق این تعریف، تک تک قطعات سازنده این لوستر یعنی نمایندگان باید بدرخشند و زیبایی بپراکنند و …

انتخابات ولی در عمل، یک بازی رندانه بر سر تصاحب منافع اقشار مختلف است. در آن زد و بند، باندکشی، کوتاه آمدن و همراهی با مخالفین و انواع ترفندها و شگردها طبیعی است. کاندیداها هم همیشه افراد جاه طلب و خوش بیان و قدرت طلب هستند.

مجالس هیچ کشوری در روی سیاره کوچک ما سرشار از نمایندگان ایده ال و مردم دوست و پاک و درویش صفت نیست. همه جا، همه شهروندان، در هر انتخاباتی مشغول محاسبه هستند که در محل و شهر و کشورشان، چطور رای دهند که جلو پیروزی نمایندگان بسیار مضر گرفته شود.

انتخابات در عمل یعنی محل تجمع نمایندگان اصناف مختلف یک کشور … در همه انتخابات و در هر مرحله و سطحی، متاسفانه فقط دو یا 3 قشر اصلی که معمولا متمول و دارای قدرت ابراز وجود بیشتر هستند و توسط رسانه های اصلی حمایت می شوند و مدام قدرت تصمیم گیری را به چنگ می اورند.

اصل این قضیه که یک مجلس باید مشخصات دقیق و یکجانبه و منافع و خواسته « من» را تامین کند سرچشمه جهان سومی دارد و ادامه برقراری نمایندگان مورد تایید آن « من» اصلی و حاکم را تبلیغ می کند. آن « من» که احساس چوپانی برای رمه نااگاه دارد و منحصرا تشخیص می دهد یک نوع خاص از نماینده و عقیده و منفعت باید در مجلس باشد.

ما شهروندان شاید به نفع مان است که تصور مجلس به عنوان یک لوستر براق و ایده الیستی را از ذهن خود دور کنیم. مجلس جای مقدسی نیست. مجلس بازار مکاره ای است مرتب و شیک که سرشار از معامله و معادله و زد و بند و کلک و ریا و فریب است.

دادن یک تعریف زمینی و واقعی به مجلس و انتخابات، تعبیری از رای دادن و انتخاب را مطرح می کند که حربهِ « من» مقدس و قیم و رهبر مادام العمر را از قدرت های انحصارطلب در کشورهای منطقه می گیرد که طبیعتا می خواهند همیشه، منافع خودشان فقط تامین شود.

در فضای بسیار محدود و کنترل شده انتخابات ایران، که یک فرصت کوچک آن هم ناگزیر به شهروندان کشور داده می شود شاید بهتر است با همان اختیار محدودمان، نگذاریم «من» اصلی و مقتدر و قیم اجباری و نمایندگانش رای بیاورند.

ukraine-A-deputy-f_3524081b parliamentary-plenary maxresdefault

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

مردان، زنان تحصیلکرده می‌خواهند

تکیه بر آمار و گزارش‌های تحقیقاتی برای مقایسه تغییر و تحول اجتماعی،...
بیشتر بخوان
  • دلسوذ

    ایا کسی هست جواب بده.که این ارازل آوباش به نمایندگی مردم ایران عزیزمان در این ۳۸ چه کارهای انجام دادن که افتخارمردم وکشور بوده.جز ابرو ریزی سرافکندی کشور ومردم بوده. پس بهتره مردم رای ندهند سر افکنده تر نشوند.