خطاهای مهمی که هوش عاطفی، مرتکب نمی شود

dec14_31_186365786

همه ما در دوره های مشخصی از زندگی، ناچار می شویم عملا آزمایش پس دهیم. وقتی که با رفتار بی مرام یک دوست روبرو می شویم. وقتی که یک شغل، خیلی اذیت کننده می شود. رابطه ای که درب و داغان مان می کند. قرار گرفتن در وضعیت مالی بسیار بد و …

در همه این مواقع، به نظر می رسد خیلی طبیعی و آسان است که از یک زاویه جدید به مشکل بنگریم و سعی می کنیم تصمیم هوشمندانه بگیریم. ولی عملا، این اتفاق نمی افتد چون خیلی از ما، هوش عاطفی مان را پرورش نداده ایم.

این ماجرا وقتی مشکل تر می شود که فکر کنیم ویژگی های هوش عاطفی ( Emotional Intelligence )، استعدادی ذاتی است و افراد بدون هیچ هزینه و تحملی، به طور مادرزاد از آن برخوردارند.

وقتی هوش عاطفی وارد زندگی و اطلاعات عمومی جامعه شد دیگر دلیل همه موفقیت ها به حساب هوش واریز نشد. در طی دهها سال گذشته، مدام بر دانش بشر نسبت به قابلیت های هوش عاطفی افزوده شد و این روزها پی برده اند 90 درصد افراد بسیار موفق، از هوش عاطفی بالایی برخوردارند.

هوش عاطفی چون ثابت و غریزی نیست راه های مشخصی برای افزایش آن وجود دارد. هوش عاطفی در حقیقت روش کنترل رفتار و رسیدن به تصمیماتی است که به نتایج مثبت ختم می شود.

اینها بخشی از خطاهای مهمی است که هوش عاطفی مرتکب نمی شود:

هوش عاطفی دنبال راحتی نیست

خودآگاهی هیچوقت راحتی نمی آورد. بیشتر به خاطر اینکه می خواهید بدانید هر تصمیم و هدف، چقدر انرژی و توانایی نیاز دارند. چون به ظرفیت خودتان آگاه هستید، کمابیش از دشواری و ناراحتی مسیر نیز مطلع هستید. احساس راحتی متعلق به انهایی است که چشمان شان را بر روی واقعیت می بندند.

تسلیم ترس نشدن

آدم های با هوش عاطفی بالا، با شجاعت تمام اعلام می کنند که انجام بعضی کارها تا حد مرگ ترسناک است ولی با این وجود انجامش می دهند. ترسیدن از یک کار معمولا بهانه ای برای تسلیم شدنش نیست. افراد با هوش عاطفی خطر را می بینند، ترس را حس می کنند ولی خود را در مسیر هدف شان، به مخاطره می اندازند.

آدم های عوضی نیستند

افراد ناباب، نگران و غمگین هستند. آنها عوضی اند چون خوب بودن نیاز به عاطفه و احساس قدرتمند دارد. چون هوش عاطفی داشتن یعنی مهم شمردن و احترام به دیگران… .

به دل نمی گیرند

احساسات منفی به خاطر دلخوری از دیگران، منفعتی ندارد و فقط ایجاد کننده فشار روحی و تشویش است.

طلبکار دنیا نیستند

افراد با هوش عاطفی، معتقدند که دنیا منطق و حساب و کتاب دارد و هر آنچه را که به دست آورده اند نتیجه تلاش شان بوده است.

اهل حسادت و غبطه خوردن نیستند

رشک و حسادت بی معنی است چون موفقیت تمام نشدنی است. به عبارتی، پیروزی دیگران، از سهم هیچکس کم نمی کند.

 

Critical Things Mentally Strong People Don’t Do
http://goodmenproject.com/featured-content/critical-things-mentally-strong-people-dont-do-fiff/

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

Written By
More from Saeed

عکس ها سخن می گویند – 3

گرفتن عکس هایی که در میان لحظات عادی زندگی، به یکباره غیرعادی،...
بیشتر بخوان