کم خواب تر شدن، باعث تحول انسان شده است

در طی چند دهه گذشته، مدام دلایل جدید برای تفاوت بین انسان و میمون سانان، شناسایی می شوند. تحقیق دو متخصص زیست شناس از دانشگاه Duke منجر به کشف تفاوت در نحوه خوابیدن انسان ها و سایر پستانداران شده است. به نظر می رسد انسان کم خواب ترین پستاندار روی زمین است.

%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c

 

به نسبت سایر پستانداران، ما در طی شبانروز، 7  ساعت کمتر می خوابیم. ازن ظر زیست شناسان، داشتن 7 ساعت وقت بیداری بیشتر، منجر به کنجکاوی بیشتر، تقلید دقیق تر از همدیگر و یافتن راه های بهتر بقا شده است.

خوابیدن بر روی درخت شبیه خوابیدن در بخش صندلی های ارزان هواپیما است. جای نشستن تنگ و شلوغ است و صندلی ها نمی گذارند افراد خواب طولانی و عمیق داشته باشند.

پایین آمدن انسان از روی درخت و سکونت بر روی زمین، وضعیت خوابیدنش را بهبود بخشید. بشر بر روی زمین برای یافتن جای خوابیدن، محدودیت چندانی نداشت. بشر توانست با پنهان شدن در محیط های بسته و بعدها در اتاقک های ساده، مطمئن تر و عمیق تر به خواب برود.

بشر به دلایلی که ذکر شد قادر گشت در طی ساعات کمتری، به خواب عمیق بیشتر دست یابد و نیازش برای استراحت بدن و مغز را تامین کند. بشر وقتِ کمتری برای خوابیدن صرف کرد و به همان نسبت بر ساعات بیداری اش افزوده شد. افزایش ساعات بیداری، فرصت بیشتری برای تهیه غذا، اصلاح امور و یادگیری پیدا کرد.

 

Down From the Trees, Humans Finally Got a Decent Night’s Sleep – Carl Zimmer

http://www.nytimes.com/2015/12/22/science/down-from-the-trees-humans-finally-got-a-decent-nights-sleep.html?_r=0

More from سعید داورپناه

فیلم پیشتازان فضا و چاپ 3 بعدی

اگر از طرفداران فیلم پیشتازان فضا بودید حتما به خاطر می آورید...
بیشتر بخوان
  • فاراب

    این مقاله کاملا غیر علمی و حتی غلطه. مرحله REM که مخفف Rapid Eye Movement است به مرحله پیش از خواب عمیق گفته میشه نه خواب عمیق! اگر مسکل در ترجمه است که خیلی بده و اگه خود مقاله که واویلا!!!!