امان از شکم مردان

این که ما مردها به آرامی و مدام در حال دور شدن از شیطنت های سفت و سختِ طبیعت باستانی مان هستیم شکی نیست. ولی دیدن این نوع رفتارها ( هر چند ممکن است در این ویدئو بازسازی شده باشد) خاطر نشانی است از طبیعت سرسختی که هنوز در ما است. قرار هم نیست از بین برود چون بخشی از مزه و حتی موتور زندگی است ولی حتما در مسیر تعادل و کنترل هستیم. همیشه …

 

Written By
More from سام

موسیقی دراویش مسیحی

https://youtu.be/BXQuOQccCWA?t=11s آهنگساز معروف دوران رنسانس Palestrina و آوازهای کُر که برای اجرا...
بیشتر بخوان
  • محمد

    ویدیو از you tube حذف شده ظاهرا