انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

More from مرد روز

طبل جنگ همیشه پر سر و صدا ترین است

بخش بزرگی از تاریخ اجتماعی بشر با جنگ و تقدس به جنگ  همراه...
بیشتر بخوان
  • پيمان

    در اين عكسهاهردوطرف داراي قد يكساني هستندولي هر چقدراختلاف قدبيشتر باشد حالت هاي كمتري قابل انجام است بعضي از حالتها مثل حالتهاي رديف و ستون وسط در عمل غير قابل انجام يا براي مدت كوتاهي و بازحمت قابل انجام است .