انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

More from مرد روز

معمای رفتار با پستان زنان

 مجله سلامت مردان بعد از یک همه پرسی که از حدود 1000 زن تهیه کرده...
بیشتر بخوان
  • پيمان

    در اين عكسهاهردوطرف داراي قد يكساني هستندولي هر چقدراختلاف قدبيشتر باشد حالت هاي كمتري قابل انجام است بعضي از حالتها مثل حالتهاي رديف و ستون وسط در عمل غير قابل انجام يا براي مدت كوتاهي و بازحمت قابل انجام است .