انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

More from مرد روز

توقعات مردانه در اتاق خواب

مدام می شنویم که ما مردان افراد احساساتی نیستیم و دقت کافی در باره عواطف...
بیشتر بخوان
  • پيمان

    در اين عكسهاهردوطرف داراي قد يكساني هستندولي هر چقدراختلاف قدبيشتر باشد حالت هاي كمتري قابل انجام است بعضي از حالتها مثل حالتهاي رديف و ستون وسط در عمل غير قابل انجام يا براي مدت كوتاهي و بازحمت قابل انجام است .