انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

More from مرد روز

پرهیز از اتفاقات ناخواسته در اتاق خواب

آدم ها به همان اندازه که از ماجراهای اتاق خواب خوش شان...
بیشتر بخوان
  • پيمان

    در اين عكسهاهردوطرف داراي قد يكساني هستندولي هر چقدراختلاف قدبيشتر باشد حالت هاي كمتري قابل انجام است بعضي از حالتها مثل حالتهاي رديف و ستون وسط در عمل غير قابل انجام يا براي مدت كوتاهي و بازحمت قابل انجام است .