ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

TM BAX ترانه خوان رپ ایرانی

این ترانه رپ دوست داشتنی را به دو دلیل برای ایرانیانِ عزیز...
بیشتر بخوان