ترانه 70 میلیون

گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70 میلیون، بخش مهمی از تاریخ نقاشی کلاسیک غرب را در ویدئوی ترانه اش بازسازی کرد.

این هم تکرار ویدئو در کنار نقاشی ها

Written By
More from سام

چشم ها و لبخندها زنان را مجذوب می کند

   مجله سلامت مردان بعد از سنجشی که از 204 زن صورت گرفت نموداری تهیه...
بیشتر بخوان