دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

پرتره دختران ایرانی با پدران شان

نفیسه مطلق استاد دانشگاه شهر پوترا در مالزی بعد از ۷ سال...
بیشتر بخوان