دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

زنان عکاس و اندام لخت زنان

به تصویر کشیدن اندام زنان از زمان های بسیار قدیم در نقاشی های دیواری و...
بیشتر بخوان