دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

ژن، خودخواه و جاودانه است

نزدیک به 40 سال پیش ریچارد داوکینز زیست شناس انگلیسی کتابی منتشر...
بیشتر بخوان