مردان در حال شارژ شدن

Mohammad Roodgoli

از مجموعه آثار محمد رودگلی – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز

اندوه بزرگی است زمانی که نباشی

https://youtu.be/iIKB104WRys?t=4s مرد ایرانی شاید از بد روزگار کمی خسته و عصبی و...
بیشتر بخوان
  • سید سام

    اینا احتمالا افغانی نیستن؟؟