نقاشِ رنسانس حماسی ولی مغلوب ایران

علی اکبر صادقی شهرت اصلی اش بر می گردد به تاکیدی که بر روی شاهنامه، پهلوانان ایرانی، اسطوره های میترایی و تاریخ افسانه ایی ایران داشته است. لحن تلخ تصاویرِ پهلوانان غل و زنجیر شده و دهان بسته در کنار تصاویری از پهلوانان جدا افتاده و حتی لطیف شده در کنار گل و سیب، باعث شده است تا در یک فضای سورئال شاهد پهلوانان مغلوب باشیم.

03-f_0372ee13-f_037301

6P15-f_037307

در نگاه اول، آثار علی اکبر صادقی  احساس حماسی و آرزوهای بازگشت به دوران غرور شاهنشاهی های باستانی را نوید می دهند ولی ناهمزمانی وضعیت پهلوان و اسبش، میخکوب شده و پا در سنگ، عقیم و مغلوب بودن رنسانس حماسی- اساطیری را نیز به رخ می کشند.

بسیاری از منتقدین، آثارش را به سبک سوررئالیسم نسبت می دهند ولی در کنار آن، شباهت های زیادی بین آثار صادقی و Bosch نقاش رنسانس قرن 15 میلادیِ می توان سراغ گرفت. هر دو نقاش، تصاویر پر جمعیت جنگ و دوزخ با ریزه کاری های سرشار از خشونت، قتل و جنگ را در یک صحنه بسیار انتزاعی خلق کرده اند  در حالی که با استادی تمام، از اصول کلاسیک نقاشی نیز پیروی می کنند.

02-f_0372e2زنان در اثار او هم خصوصیات جنگاورانه و با شکوه دارند و هم هاله سنگینی از غم پرتره شان را احاطه کرده است.

Ali-Akbar-Sadeghi06-f_0372e1

http://www.aliakbarsadeghi.com 

More from سعید داورپناه

ده عادت مشترکِ آدم های پر کار و موفق

این نکته مهم است که بدانید ظرفیت تان چقدر است؟ ما ماشین...
بیشتر بخوان
  • Behrang Ajam