آرشیو عکسِ پلیس سیدنی – 1920

عکاس آرشیو عکس های گرفته شده از متهمان در قرارگاه پلیس سیدنی استرالیا در دهه  1920 گمنام است ولی شیوه تصاویری که گرفته است حکایت از آن دارد که فقط ثبت کننده عکس نبوده است.

photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-40photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-19photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-09photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-27photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-11photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-21photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-25photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-31photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-39photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-15photo-police-sydney-australie-mugshot-1920-01

 

More from مرد روز

کودکی، دلبستگی و بزرگسالی

تحقیات مفصل روانشناسی و رفتارشناسی موید این نظریه است که تلاش برای ایجاد موقعیت آرام...
بیشتر بخوان
  • قلم‌دار

    منم دلم خواست برم زندان ازم اینجوری عکس بنداز! ولله به خداااا

  • مهدی فروغی

    ببخشید میشه منبع رو معرفی کنید؟ شما چطور به این عکسها دست پیدا کردین؟