5 تصویر گویا از عراق

[imagebrowser id=123 template=marderooz]

از بهار سال 2003 اولین بمب های امریکایی بر سر عراق فرو ریخت و هنوز عراق در دائره مرگ و خشم و نفرت در حال تخریب شدن است. دو عکاس امریکایی Kael Alford و Thorne Anderson توانستند گوشه ایی از واقعیت تلخ زندگی در عراق را به تصویر بکشند.

More from مرد روز

تحقیقات علمی در باره خیانت چه می گویند

تحقیقات علمی متفاوت و مفصلی در باره خیانت هر ساله تهیه می...
بیشتر بخوان