5 تصویر گویا از عراق

[imagebrowser id=123 template=marderooz]

از بهار سال 2003 اولین بمب های امریکایی بر سر عراق فرو ریخت و هنوز عراق در دائره مرگ و خشم و نفرت در حال تخریب شدن است. دو عکاس امریکایی Kael Alford و Thorne Anderson توانستند گوشه ایی از واقعیت تلخ زندگی در عراق را به تصویر بکشند.

More from مرد روز

میل جنسی زنان، خیلی بیشتر از مقداری است که مردان حدس می زنند

یکی از جدیدترین تحقیقات در باره زوج ها و فعالیت زناشویی شان...
بیشتر بخوان